වෛද්‍යවරයෙක් චැනල් කිරීම

eChannelling හරහා වෛද්‍යවරයකු චැනල් කිරීම ඉතා පහසුයි.

 1. ඔබට ඔබේ වෛද්‍යවරයා ඔවුන්ගේ  නම, විශේෂීකරණය හෝ රෝහල භාවිතයෙන් සෙවිය හැක.
 2. ඉන්පසු සෙවීම ක්ලික් කිරීමෙන්, ඔබව අදාළ වෛද්‍යවරයා වෙත යොමු කරනු ලැබේ.
 3. “දැන් වෙන්කරවා ගන්න” බොත්තම යොදාගෙන ඔබේ වෘත්තිකයා තෝරන්න, එවිට වෛද්‍යවරයා සිටින වේලාවන් වෙත ඔබව යොමු කරනු ඇත.
 4. ඉන්පසු රෝගියාගේ විස්තර ඇතුළත් කර “ගෙවන්න” ක්ලික් කරන්න.
 5. සුභ පැතුම්! ඔබව ඔබේ වෛද්‍යවරයා වෙත යොමු කර ඇත! ඔබගේ හමුවීම වෙන්කරවා ගැනීම තහවුරු කිරීමේ විද්‍යුත් පණිවිඩය සඳහා රැඳී සිටින්න. දැන් ඔබගේ හමුවීම සඳහා සියල්ල සූදානම්.

අපව සම්බන්ධ කරගන්න

වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? ඕනෑම අවස්ථාවක අප හා සම්බන්ධ වන්න! අපගේ කණ්ඩායම ඉක්මනින් ඔබ හා සම්බන්ධ වනු ඇත!

ලිපිනය eChannelling PLC, ඩබ්ලිව් ඒ ඩී රාමනායක මාවත, කොළඹ 2, ශ්‍රී ලංකාව.
විද්‍යුත් ලිපිනය info@echannelling.com
දුරකථන අංකය +94 71 0 225 225

 

සමාජ මාධ්‍ය

අපට ලියන්න

  ඔබගේ නම (අනිවාර්යයයි)

  ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑල ( අනිවාර්යයයි)

  කුමක් සම්බන්ධවද

  ඔබගේ පණිවිඩය